Liječenje voćem
Liječenje voćem - Williamson Hospitality

Liječenje voćem


Ova vrsta terapije veoma blagotvorno djeluje na organizam zahvaljujući voću koje se lako vari i resorbuje, pri čemu se postiže izvanredan detoksikacioni i depurativni efekat (oslobađanje od otrova i prečišćavanje krvi).


Tretman traje jedan ili nekoliko dana i sastoji se isključivo od voćne dijete, pri čemu treba da se u organizam unese 2-4 kg voća na dan i to razdijeljeno u 4-5 porcija.

Dnevna količina voća se može smanjiti na 1-2 kg kod odredjenih bolesti: srčana hronična oboljenja, povišen krvni pritisak, gojaznost, kostobolja.

Ova terapija se preporučuje kod većine bolesti, a najbolji efekat se postiže ako se primjenjuje u sklopu praktičnih metoda liječenja određene bolesti.